nieuws

Preventief bloedonderzoek bij de oudere hond of kat

Het belang van preventieve geneeskunde vindt steeds meer ingang, niet alleen in de humane maar ook in de veterinaire geneeskunde. Preventie heeft dan ook een veel groter effect dan behandeling, en dit voor een groot aantal aandoeningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer eigenaars een preventief bloedonderzoek laten uitvoeren bij hun hond of kat, zoals het ook zeer gewoon is geworden in de humane geneeskunde.

Vooral bij oudere dieren kan dit zeer zinvol zijn om aandoeningen zoals verminderde nier- of leverfunctie, diabetes of schildklierproblemen op te sporen. Indien één van deze aandoeningen vastgesteld wordt in een vroeg stadium, zal behandeling meestal een veel grotere inpact hebben en leiden tot een langere overlevingstijd.

Dierenartsenpraktijk Grensland biedt dan voortaan ook deze service aan. Dit kan bijvoorbeeld perfect gecombineerd worden met de jaarlijkse controle en vaccinatie van je huisdier. Vooral voor honden ouder dan 8 jaar en katten ouder dan 10 jaar wordt deze geriatrische screening ter beschikking gesteld. 

De kostprijs hiervan kan opgevraagd worden bij de dierenarts of de assistente.